Actievoorwaarden Difrax

Algemeen

 • Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op alle acties van Difrax Beheer B.V. en alle afzonderlijke dochterondernemingen tenzij anders vermeld (Rembrandtlaan 42, 3723 BK Bilthoven). Door deelname ga je automatisch akkoord met de onderstaande actievoorwaarden.
 • De actie is geldig bij aankopen op het gehele assortiment van Difrax, tenzij in de actie duidelijk is aangegeven dat bepaalde producten zijn uitgesloten.
 • De actie is niet geldig in combinatie met andere acties/aanbiedingen, tenzij in de actie anders vermeld.
 • Door deelname geef je toestemming tot de verwerking van de door jouw verstrekte persoonsgegevens. Je gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Difrax mag de verstrekte persoonsgegevens en het door jouw ingezonden beeldmateriaal in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder inbegrepen radio, televisie en internet, publiceren.
 • Difrax zal jouw gegevens behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Deelname & Aansprakelijkheid

 • Je kunt alleen deelnemen tijdens de door Difrax vastgestelde periode. Dit wordt per actie aangegeven.
 • Medewerkers van Difrax en daaraan gelieerde ondernemingen en medewerkers van de prijzensponsor(s) en andere partners van de betreffende actie zijn uitgesloten van deelname.
 • Je kunt alleen deelnemen als je ouder bent dan 18 jaar, of de schriftelijke toestemming hebt van je ouder of voogd om deel te mogen nemen.
 • Difrax zal je gegevens gebruiken voor de uitvoering van de actie. Tevens worden je gegevens opgenomen in de database t.b.v. commerciële mailings van Difrax.
 • Door deel te nemen bevestig je dat de door jou verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
 • Alle teksten, beeld-, film- en geluidsopnames en inzendingen die aan Difrax worden gestuurd, worden eigendom van Difrax en mogen door Difrax vrijelijk gebruikt worden voor haar communicatiedoeleinden. Difrax bepaalt welke inzendingen hiervoor in aanmerking komen.
 • Difrax behoudt zich het recht voor inzendingen voor de actie te weigeren. Hierover is geen correspondentie mogelijk.
 • Difrax behoudt zich het recht voor om de actie zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor schadevergoeding.
 • Difrax is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt tijdens, of in verband met deze actie.

 

Slotbepalingen

 • Deelname is kosteloos, tenzij in de actie duidelijk aangegeven. 
 • Op deze actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
 • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot acties, kunnen worden ingediend via klantenservice@difrax.com.
 • Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Difrax worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

Aanvullende actievoorwaarden m.b.t. winacties

 • Door deel te nemen aan de win actie ga je akkoord met de algemene actievoorwaarden van Difrax en de aanvullende  actievoorwaarden m.b.t. winacties
 • Voor elke actie geldt: op=op (indien er prijzen aan de wedstrijd gekoppeld zijn).
 • Je kunt zo vaak deelnemen als je wilt, maar je komt slechts in aanmerking voor maximaal één prijs (indien er prijzen aan de wedstrijd gekoppeld zijn)
 • Difrax kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het plaatsen van ingestuurde foto’s en commentaren
 • Door deel te nemen aan de win actie ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Facebook of andere sociale media kanalen die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden
 • Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld